SLOBODNÍK, T. Implementace CMM při posuzování kvality business procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79146