BEZÁK, J. Strukturní design pomocí celulárních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78979