CHOLASTA, J. Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zelený, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78872