JURKA, Z. Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78838