POLÁCH, O. Prostorové rozšíření objektové databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78728