JAROŇ, L. Ovládání počítače gesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 78516