ADÁMEK, M. Rychlé rozpoznání aplikačního protokolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79042