LABAJ, T. Detekce křivek v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25519