ŠPERKA, S. Simulace a návrh inteligentních agentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25663