ŽIŽKA, J. Webový prohlížeč přednášek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fapšo, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mikolov, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25832