BĚLÍN, J. Interaktivní manipulace s 3D objekty se silovou zpětnou vazbou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25511