SVOBODA, P. Vyhledávání osob ve fotografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25567