PAFČO, T. Knihovna pro generování realistických modelů stromů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka

eVSKP id 26028