ADAMÍK, P. Řízení dynamických systémů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaluža, Vlastimil

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 26016