NĚMEČEK, P. Geometrické transformace obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka

eVSKP id 25509