DURMAN, D. Platformně nezávislá reprezentace simulačních modelů na bázi XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25579