NEČAS, T. Single sign-on v J2EE webových aplikacích založené na protokolu SPNEGO/Kerberos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25650