ZELENÝ, M. Portace RedirFS na jiné OS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15287