VENCOVSKÝ, P. Systém informační agendy společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14900