PTÁČEK, M. Specifikační jazyky a nástroje pro analýzu a verifikaci bezpečnostních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15203