NOVOTNÝ, T. Transformace popisného jazyka mikroprocesoru do jazyka pro popis hardware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15208