ROZEHNAL, P. Model checking nekonečně stavových systémů založený na inferenci jazyků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15197