DUCHÁČ, M. Interaktivní editor a prohlížeč animací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Seeman, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15255