STRACH, Z. Mapování textur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15264