KISLINGER, P. Logování průchozích dat v routerech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinek, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 15291