ONDRUŠ, J. Odolnost AES proti časovací analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Cvrček, Daniel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matyáš, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14916