VALAŠEK, F. Metody autentizace napojení k WiFi síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lampa, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15283