GÁLET, M. Grafická nadstavba pro systém získávání znalostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15237