ZDRAŽIL, V. Zpracování digitální fotografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Potúček, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sumec, Stanislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15254