WALACH, P. Evidence majetku pomocí metod bezkontaktní identifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15286