CHARVÁT, J. Ovládání počítače pomocí gest [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42471