PETRLÍK, J. Multikriteriální kartézské genetické programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Schwarz, Josef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42378