STŘÍŽ, M. Platforma pro vývoj RIA aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42504