KRÁSNÝ, K. Validace přístupnosti webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42537