KORIŤÁK, J. Automatická tvorba grafického rozhraní pro vzdálený přístup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42455