RUSNÁK, J. Vizualizace programového toku spustitelných souborů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42807