KRAUS, Z. Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 42421