MINAŘÍK, M. Sebemodifikující se programy v kartézském genetickém programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Karel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34559