NOVOTŇÁK, J. Hardwarová akcelerace šifrování síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34763