PORČ, J. Autoškola - pravidla silničního provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žák, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 34577