JABLONSKÝ, V. Automatická tvorba 3D modelů v programu Blender [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34868