VESELÝ, K. Paralelní trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fousek, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 35005