KUČEROVÁ, P. Analýza vybraných platebních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 34683