KOVÁCS, Z. Editor objektově orientovaných Petriho sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34506