HRANÁČ, J. Metody návrhu bezpečnostních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 34584