KAČIC, M. Systém řízení dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 34657