POKORNÝ, J. Algoritmy pro řízení pohybu dvounohého robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinek, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 35039