WILCZÁK, M. Ladicí nástroj generických simulátorů mikroprocesorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Husár, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34886