KAPAVÍK, R. Metody dolování v grafech a jejich využití v prostředí IS pro historiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34897