KROUPA, O. Grafické znázornění stereometrických jevů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 25847